Advokátní kancelář Forejtová | Pelc | Partners s.r.o.

Naše advokátní kancelář je zavedenou, stabilní kanceláří s bohatými zkušenostmi. Poskytujeme právní služby v širokém spektru platného práva na území České republiky, a to jak fyzickým osobám (podnikatelům i nepodnikatelům), tak osobám právnickým (obchodním společnostem, družstvům, spolkům). Základem jsou právní služby v oblasti práva soukromého, zejména právo obchodních korporací a právo občanské, a v oblasti práva veřejného, zejména trestního a ústavního. Část advokátní kanceláře se specializuje na agendu práva Evropské unie a mezinárodního práva soukromého. Při naší práci vycházíme z ucelených znalostí právního řádu České republiky, práva Evropské unie a práva mezinárodního, jakož i judikatury soudů obecných, tak zvláštních (Ústavní soud, Evropský soud pro lidská práva, Soudní dvůr Evropské unie). Klademe důraz na osobní přístup k potřebám a požadavkům každého klienta, včetně respektování rozvoje obchodních plánů našich klientů.

Našim klientům poskytujeme kvalifikovanou právní pomoc ve všech standardních právních oblastech. Služby nabízíme jak v případech souvisejících s podnikatelskou činností klienta, tak i v záležitostech ryze soukromých (právo nemovitostí, smluvní právo, rodinné právo). Právní služby nabízíme též v jazyce anglickém, německém a italském. V případě přeshraničních sporů týkajících se Spolkové republiky Německo nebo Italské republiky, spolupracujeme s německými a italskými kolegy advokáty. Naše advokátní kancelář disponuje několika rozsáhlými právními informačními systémy a odbornou knihovnou pokrývající hlavní pilíře českého i evropského práva (komentáře, přehledy judikatury, vědecké monografie).

claim01

kancelar
Naše advokátní kancelář nabízí svým klientům provádění úschov peněz a listin, prohlášení advokáta o pravosti podpisu a konverzi dokumentů. V případě potřeby spolupracujeme s notáři, exekutory, účetními a daňovými poradci a dalšími odborníky.

Naši klienti mohou po dohodě s námi využívat všechny možnosti dané advokátním tarifem, tedy hodinovou sazbu, sazbu za jednotlivé úkony právní služby, paušální sazbu, nebo i příp. odměnu podílovou.

claim02