Právní analýzy

Naše advokátní kancelář se věnuje právu nejen v rovině praktické, ale i teoretické. Vedle všeobecného právního přehledu a praktických zkušeností, tak můžeme nabídnout i vysoký standard teoretických znalostí, ze kterých vycházíme při zpracování právních stanovisek a rozborů. Naše kancelář disponuje několika právními informačními systémy a odbornou knihovnou, pokrývající hlavní pilíře českého, evropského i mezinárodního práva. Přidanou hodnotou je i kontakt se všemi  právnickými fakultami v České republice. V oblasti práva Evropské unie poskytujeme vypracování právních analýz, zejména pokud jde o dopad práva primárního (Smlouva o fungování EU, Smlouva o EU, Listina základních práv EU) a práva sekundárního (nařízení, směrnice – problematika transpozice a implementace), jakož i dopad judikatury Soudního dvora Evropské unie (a Tribunálu) na vnitrostátní úroveň. Jsme však připraveni k vypracování stanovisek, právních rozborů i z jiných právních oblastí (např. souběh vrcholných funkcí v kapitálových společnostech).

V případě zájmu o zpracování stanoviska nebo právního rozboru nás kontaktuje prostřednictvím kontaktního formuláře.