Právní tým

Monika_Forejtova-tmava-2doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. – 1995). Na téže fakultě vykonala rigorózní zkoušku (JUDr. – 2002) a absolvovala doktorský studijní program v oboru ústavního, mezinárodního a evropského práva (Ph.D. – 2001). Od roku 2001 vykonává advokacii. Advokátní praxi provozuje zejména v oblastech práva evropského, ústavního, obchodních korporací, trestního, občanského a správního. Je členkou expertní legislativní komise Svazu průmyslu a dopravy. V minulosti byla volenou členkou představenstva České advokátní komory. Hovoří anglicky a italsky. V rámci své akademické činnosti působí na Fakultě právnické Západočeské univerzitě v Plzni ve funkci proděkanky pro mezinárodní vztahy a vedoucí Katedry ústavního a evropského práva. Externě spolupracuje s Katedrou evropského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je autorkou nebo spoluautorkou úspěšných odborných publikací (vědecké monografie, komentáře, encyklopedie) z oblasti práva ústavního a práva Evropské unie, ale i práva soukromého. Přednáší a publikuje doma i v zahraničí.

doc. JUDr. Monika Forejtová, advokátka, ev. číslo ČAK 09157
mob.: +420 776 003 034 | tel.: +420 246 063 290 | e-mail: forejtova@akfcp.cz | ID datové schránky: esjhphj

Pavel_Cadra-tmavaJUDr. Pavel Čadra

JUDr. Pavel Čadra je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. – 1981). Na téže fakultě vykonal také rigorózní zkoušku (JUDr. – 1982). V minulosti působil na Ministerstvu práce a sociálních věcí v oboru lidských zdrojů a zahraničního obchodu. Od roku 1992 vykonává advokacii. V rámci své advokátní praxe se specializuje na oblast práva trestního, práva obchodních korporací, občanského a pracovního. Hovoří německy.

JUDr. Pavel Čadra, advokát, ev. číslo ČAK 01444
mob.: +420 602 350 531 | tel.: +420 246 063 291 | e-mail: cadra@akfcp.cz | ID datové schránky: qwahu9k

Milan_SeveraMgr. Milan Severa

Mgr. et Mgr. Milan Severa je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (Mgr. – 2015) a od roku 2016 působí v naší advokátní kanceláři na pozici advokátního koncipienta. V rámci své koncipientské praxe se specializuje na oblast práva obchodních korporací, občanského, autorského práva a současně se věnuje také právu evropskému a právu spotřebitelskému. Hovoří německy a anglicky.

Milan Severa, advokátní koncipient
mob.: +420 721 542 766 | e-mail: severa@akfcp.cz

Martina_Stepankova-tmavaMgr. Martina Štěpánková

Mgr. Martina Štěpánková je absolventkou Právnické fakulty University Karlovy v Praze (Mgr. – 2009). Od roku 2011 působí v naší advokátní kanceláři na pozici advokátní koncipientky. V rámci své koncipientské praxe se zaměřuje především na právo občanské, zejména právo nemovitostí, vymáhání pohledávek a právo rodinné. Současně se věnuje také právu trestnímu a právu obchodních korporací.

Mgr. Martina Štěpánková, advokátní koncipientka, ev. číslo ČAK 35422
mob.: +420 731 620 930 | e-mail: stepankova@akfcp.cz

Spolupracujeme s:
Lucie_Sedkova-tmavaMgr. Lucie Šedková

Mgr. Lucie Šedková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Mgr. – 2011). V letech 2012 až 2015 vykonávala v naší advokátní kanceláři koncipientskou praxi. Od roku 2015 je samostatnou advokátkou a v rámci své advokátní praxe se specializuje na oblast práva občanského, zejména právo nemovitostí a právo rodinné, na oblast práva obchodních korporací a na obhajobu v trestních věcech. Hovoří anglicky a francouzsky.

Mgr. Lucie Šedková, advokátka, ev. číslo ČAK 16348
mob.: +420 775 635 320 | tel.: +420 246 063 291 | e-mail: sedkova@akfcp.cz | ID datové schránky: beq56ds

Martin_Hejzlar-tmavaMgr. Martin Hejzlar

Mgr. Martin Hejzlar je absolventem Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni (Mgr. – 2012) a od roku 2013 působí v naší advokátní kanceláři. V rámci své advokátní praxe se specializuje na oblast práva obchodních korporací a občanského, současně se věnuje také právu trestnímu, insolvečnímu a právu pojistnému.

Mgr. Martin Hejzlar, advokát, ev. číslo ČAK 17640
mob.: +420 608 480 049 | e-mail: hejzlar@akfcp.cz

Lucie_Holikova-tmavaMgr. Lucie Karalová

Mgr. Lucie Karalová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. – 2013). V naší advokátní kanceláři pracovala od roku 2014 na pozici advokátní koncipientky. Od roku 2017 působí jako samostatná advokátka se specializací na právo obchodních korporací, právo trestní, právo občanské, zejména právo nemovitostí, právo rodinné a vymáhání pohledávek. Věnuje se též oblasti ochrany lidských práv. Hovoří anglicky a německy.

Mgr. Lucie Karalová, advokátka, ev. číslo ČAK 17642
mob.: +420 724 118 589 | e-mail: karalova@akfcp.cz

Klára Plachetková

Klára Plachetková je studentkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V naší advokátní kanceláři působí od roku 2019 na pozici právní asistentky, v rámci které vypomáhá v různých právních oblastech. Hovoří anglicky.

mob.: +420 246 063 290 | e-mail: plachetkova@akfcp.cz

Veronika Zmeková

Veronika Zmeková je studentkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2019 působí v naší advokátní kanceláři na pozici právní asistentky, v rámci které vypomáhá v různých právních oblastech. Předchozí praxi získala v nadnárodních advokátních kancelářích zejména v oblasti práva obchodních korporací, pracovního práva, trestního práva, finančního a bankovního práva a v oblasti mezinárodního práva soukromého. Hovoří anglicky, španělsky a slovensky.

mob.: +420 246 063 290 | e-mail: zmekova@akfcp.cz

Spolupracující advokáti v zahraničí
Christian_DostDr. Christian Dost

Dr. Christian Dost je absolventem Právnické fakulty Albertus – Magnus Universität v Kolíně nad Rýnem, Spolková republika Německo.  Advokacii vykonává od roku 2001. S naší advokátní kanceláří spolupracuje zejména v oblasti tzv. přeshraničních sporů. Specializuje se na vymáhání pohledávek českých státních občanů v Německu, dále na právo soukromé (právo občanské (Zivilrecht), rodinné (Familienrecht), obchodních korporací (Handels  und Wirtschaftsrecht) i pracovní (Arbeitsrecht). Hovoří německy, česky, anglicky a rusky.


claim03