Právní tým

Monika_Forejtova-tmava-2doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

Doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. – 1995), kde absolvovala i doktorský studijní program v oboru ústavního, mezinárodního a evropského práva. V roce 2017 se na PF UK habilitovala v oboru Evropské právo. Od roku 2001 do 2020 vykonávala advokacii samostatně a nyní vykonává advokacii jako společník – zakladatel ve společnosti Advokátní kancelář Forejtová | Čadra | Partners s.r.o.
Zároveň je zahraničním partnerem italské společnosti IL.C Law & Business Firm se sídlem v Miláně pro Českou republiku (https://www.ilc-firm.com/)

Advokátní praxi provozuje zejména v oblastech práva evropského, ústavního, obchodních korporací, trestního, občanského a správního. Je členkou expertní legislativní komise Svazu průmyslu a dopravy ČR. V minulosti byla volenou členkou představenstva České advokátní komory. Působí na Fakultě právnické Západočeské univerzitě v Plzni ve funkci vedoucí Katedry ústavního a evropského práva. Externě spolupracuje s Katedrou evropského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je autorkou nebo spoluautorkou úspěšných odborných publikací (vědecké monografie, komentáře, encyklopedie) z oblasti práva ústavního a práva Evropské unie, ale i práva soukromého. Přednáší a publikuje doma i v zahraničí. Hovoří anglicky a italsky.

doc. JUDr. Monika Forejtová, advokátka, ev. číslo ČAK 09157
mob.: +420 776 003 034 | tel.: +420 246 063 290 | e-mail: forejtova@akfcp.cz | ID datové schránky: esjhphj

Trvale spolupracující advokáti:

Jiri_MulakJUDr. Jiří Mulák, Ph.D.

JUDr. Jiří Mulák, Ph.D. je absolventem právnických fakult v Plzni (Mgr. – 2015, program Právo a právní věda) a Praze (JUDr. – 2016, obor Trestní právo hmotné a procesní, Ph.D. – 2018, obor Trestní právo, kriminologie a kriminalistika). Před nástupem do advokátní praxe byl po několik let (2015–2021) asistentem předsedy senátu a místopředsedy Vrchního soudu v Praze pro úsek trestního soudnictví. Vedle své advokátní praxe působí jako odborný asistent na Katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je autorem řady článků z oboru trestního práva a rozsáhlé monografie na téma Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces (2019). Působí v redakční radě odborného časopisu Trestní právo a internetového portálu Pravni-prostor.cz. V roce 2019 obsadil 1. místo v prestižní soutěži Právník roku 2018 v kategorii Talent roku. Zaměřuje se na oblast veřejného práva (trestní právo, správní právo a ústavní právo).

JUDr. Jiří Mulák, Ph.D., advokát, ev. číslo ČAK 19935
mob.: +420 725 456 541 | e-mail: mulak@akfcp.cz | ID datové schránky: 6z2kvma

Lucie_Sedkova-tmavaMgr. Lucie Šedková

Mgr. Lucie Šedková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Mgr. – 2011). V letech 2012 až 2015 vykonávala v naší advokátní kanceláři koncipientskou praxi. Od roku 2015 je samostatnou advokátkou a v rámci své advokátní praxe se specializuje na oblast práva občanského, zejména právo nemovitostí a právo rodinné, na oblast práva obchodních korporací a na obhajobu v trestních věcech. Hovoří anglicky a francouzsky.

Mgr. Lucie Šedková, advokátka, ev. číslo ČAK 16348
mob.: +420 775 635 320 | tel.: +420 246 063 291 | e-mail: sedkova@akfcp.cz | ID datové schránky: beq56ds

JUDr. Vladislav Vnenk

JUDr. Vladislav Vnenk je absolventem Západočeské univerzity v Plzni (Mgr. – 2016), kde v roce 2017 absolvoval rigorózní zkoušku (JUDr.), přičemž na téže fakultě v roce 2016 započal své doktorské studium (Ph.D.). V roce 2019 vykonal advokátní zkoušku s hodnocením výtečně a od roku 2020 je samostatným advokátem trvale spolupracující s naší advokátní kanceláří. Ve své advokátní praxi se věnuje zejména oblasti občanského, insolvenčního a ústavního práva. V rámci své akademické činnosti působí na Fakultě právnické Západočeské univerzitě v Plzni jako asistent Katedry ústavního a evropského práva a je též autorem mnoha odborných publikací v České republice i v zahraničí.

JUDr. Vladislav Vnenk, advokát, ev. číslo ČAK 19178
mob.: +420 773 456 610 | e-mail: vnenk@akfcp.cz | ID datové schránky: 27bmdze

Advokátní koncipienti:

Milan_SeveraMgr. et Mgr. Milan Severa

Mgr. et Mgr. Milan Severa je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (Mgr. – 2015) a od roku 2016 působí v naší advokátní kanceláři na pozici advokátního koncipienta. V rámci své koncipientské praxe se specializuje na oblast práva obchodních korporací, občanského, autorského práva a současně se věnuje také právu evropskému a právu spotřebitelskému. Hovoří německy a anglicky.

Mgr. et Mgr. Milan Severa, advokátní koncipient
mob.: +420 721 542 766 | e-mail: severa@akfcp.cz

Martina_Stepankova-tmavaMgr. Martina Štěpánková

Mgr. Martina Štěpánková je absolventkou Právnické fakulty University Karlovy v Praze (Mgr. – 2009). Od roku 2011 působí v naší advokátní kanceláři na pozici advokátní koncipientky. V rámci své koncipientské praxe se zaměřuje především na právo občanské, zejména právo nemovitostí, vymáhání pohledávek a právo rodinné. Současně se věnuje také právu trestnímu a právu obchodních korporací.

Mgr. Martina Štěpánková, advokátní koncipientka, ev. číslo ČAK 35422
mob.: +420 731 620 930 | e-mail: stepankova@akfcp.cz

Spolupracujeme s:

Martin_Hejzlar-tmavaMgr. Martin Hejzlar

Mgr. Martin Hejzlar je absolventem Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni (Mgr. – 2012) a od roku 2013 působí v naší advokátní kanceláři. V rámci své advokátní praxe se specializuje na oblast práva obchodních korporací a občanského, současně se věnuje také právu trestnímu, insolvečnímu a právu pojistnému.

Mgr. Martin Hejzlar, advokát, ev. číslo ČAK 17640
mob.: +420 608 480 049 | e-mail: hejzlar@akfcp.cz

Lucie_Holikova-tmavaMgr. Lucie Karalová

Mgr. Lucie Karalová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. – 2013). V naší advokátní kanceláři pracovala od roku 2014 na pozici advokátní koncipientky. Od roku 2017 působí jako samostatná advokátka se specializací na právo obchodních korporací, právo trestní, právo občanské, zejména právo nemovitostí, právo rodinné a vymáhání pohledávek. Věnuje se též oblasti ochrany lidských práv. Hovoří anglicky a německy.

Mgr. Lucie Karalová, advokátka, ev. číslo ČAK 17642
mob.: +420 724 118 589 | e-mail: karalova@akfcp.cz

Klara_Plachetkova-tmavaKlára Plachetková

Klára Plachetková je studentkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V naší advokátní kanceláři působí od roku 2019 na pozici právní asistentky, v rámci které vypomáhá v různých právních oblastech. Hovoří anglicky.

mob.: +420 246 063 290 | e-mail: plachetkova@akfcp.cz

Spolupracující advokáti v zahraničí

Spolková republika Německo

Christian_DostDr. Christian Dost

Dr. Christian Dost je absolventem Právnické fakulty Albertus – Magnus Universität v Kolíně nad Rýnem, Spolková republika Německo.  Advokacii vykonává od roku 2001. S naší advokátní kanceláří spolupracuje zejména v oblasti tzv. přeshraničních sporů. Specializuje se na vymáhání pohledávek českých státních občanů v Německu, dále na právo soukromé (právo občanské (Zivilrecht), rodinné (Familienrecht), obchodních korporací (Handels  und Wirtschaftsrecht) i pracovní (Arbeitsrecht). Hovoří německy, česky, anglicky a rusky.


Italská republika

Livia_Antonella_Rosaria_EspositoDr. Livia Antonella Rosaria Esposito

Livia Antonella Rosaria Esposito je absolventkou Právnické fakulty Università degli Studi di Milano, Italská republika. Advokacii vykonává od roku 2004. S naší advokátní kanceláří spolupracuje především v rámci poskytování pomoci českým klientům v Itálii a italským klientům v České republice. V rámci své advokátní praxe se specializuje zejména na právo soukromé (právo občanské), rodinné a právo obchodních korporací. Hovoří italsky a anglicky.


claim03